Mål 1 – Ingen fattigdom

Att vara fattig är inte bara att sakna pengar. Det kan också vara att inte få gå i skolan, få ett jobb eller att få säga eller tycka vad man vill. Fattigdomen minskar i världen men trots det är omkring 1,3 miljarder människor i världen fattiga. Ungefär hälften av dem är barn.

Alkohol och droger gör det svårare för människor att ta sig ur fattigdom, och människor som är fattiga fastnar oftare i beroende. Man kan prata om en fattigdomsfälla.
På Sri Lanka är det de allra fattigaste som lägger störst andel av sin inkomst på alkohol och tobak. Många män går till baren efter en dags hårt arbete och dricker upp stora delar av lönen.  Men det som ger en lättnad för stunden, hindrar en hållbar, positiv utveckling.

Ofta behövs en puff i rätt riktning för att komma ur fällan. Det erbjuder våra samarbetsorganisationer. Med ökad kunskap, förändrad attityd och regler kring alkoholförsäljning minskar  problemen.

Tips!

Engagera dig!

Engagera dig i en organisation eller förening som sprider kunskap om orsakerna bakom fattigdom eller som olika sätt arbetar med insatser för att minska fattigdom i världen.

Få mer kunskap!

Visste du att fattigdomen i världen har mer än halverats sedan 1990? Desto mer kunskap vi får och kan sprida om fattigdomsbekämpningen, desto större är chanserna att målet uppnås.

Stöd insamlingar!

Stöd insamlingar för människor som har det svårt. Bidra med det du kan, något hemifrån som du inte vill ha längre. Gå ihop med andra från din skola eller klass och gör en gemensam insamling.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Emelie Östergren arbetar som illustratör och serietecknare. Med en stil som kan beskrivas som avantgardistisk och experimentell med inslag av fantastik och surrealism. Hon har gjort ett flertal serieromaner och bilderböcker. Senaste bokaktuell med serieromanen Flora och Fauna (2021) och bilderböckerna Min Hund (2021) och Staden (2020). 2018 debuterade hon som dramatiker med pjäsen Akta dig för Rödluvan på Örebro stadsteater. 

 

Berätta om din tolkning

Med min illustration vill jag beskriva det orättvisa i begreppet fattigdom. Att ens liv kan se likställda ut. Men utifrån vilken plats du är född och vem du är kan skillnaderna till trygghet vara enorm. Om vågskålen du hamnar i är byggd av trä eller av murbruk gör stor skillnad till ditt öde.