Tillsammans påverkar vi alkoholnormen

IOGT-NTO-rörelsen arbetar för att minska de problem som beror på alkohol och andra droger, både på hemmaplan och ute i väröden. Vi lyfter alkohol- och narkotikafrågan i den politiska debatten och erbjuder råd och stöd till personer i missbruk.

I Sverige erbjuder vi – varje vecka, året runt – tusentals spännande och roliga fritidsaktiviteter med trygga förebilder för barn, unga och vuxna. Allt i trygga och drogfria miljöer.

Internationellt samarbetar vi med lokala organisationer i Afrika, Asien och på Balkan för att på olika sätt förebygga problem från alkohol, öka kunskapen om alkoholens negativa konsekvenser och bidra till lagstiftning som skyddar folkhälsan och minskar konsumtionen.