Skärpning politiker - Det duger inte - IOGT-NTO-Rörelsen-rörelsen

Nu är vår namninsamling för barn i utsatthet avslutad

Tack till alla er 2581 som valt att skriva under!

Färsk rapport från Junis visar på allvarliga brister för barn och unga

IOGT-NTO-rörelsens upprop ”Skärpning politiker” grundar sig på Junis kommunrapport 2019.

Rapporten visar att majoriteten av Sveriges kommuner erbjuder stöd till barn som växer upp i en familj där det finns missbruks-/beroendeproblematik. Trots det deltar så lite som 2,5% av dessa barn i de olika stödverksamheter som finns.

Alla barn har rätt att bli sedda och hjälpta. Det barn som lever med en vuxen som dricker för mycket eller använder andra droger ska känna att det är okej att prata om hur sitt mående. Barnet ska också veta att det inte är ensamt om sin situation.

Stödet till barnen är ett gemensamt ansvar för oss vuxna

Vuxnas missbruk är ett problem för barn. Vi vill att alla från makthavare till de som möter barn i sin yrkesroll blir bättre på att se barnens behov. Med vårt upprop vill vi driva på utvecklingen för att alla barn som växer upp i missbruksmiljö ska erbjudas stöd.

”Vi måste komma bort ifrån tanken att det syns utanpå när någon har ett beroende, för det gör det nästan aldrig. Vi måste också komma bort ifrån tron att det är enkelt för ett barn att berätta när något är fel hemma, för det är det nästan aldrig. Därför måste det finnas rutiner där man frågar alla.

Vi måste visa att det är okej att prata om svåra saker, vi måste fråga många gånger, och vi måste dessutom stå kvar och vara intresserade av svaret.”

Mona Örjes, Förbundsordförande för Junis och Ordförande för IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO-rörelsen kräver att:

  • Sveriges politiker säkerställer att alla barn som lever i en familj med missbruk erbjuds professionellt stöd.
  • Framtida lärare, socionomer och andra yrkesgrupper som ska arbeta med barn, ska ges kunskap om barn i familjer med missbruk under sin utbildning.
  • Barnperspektivet inom vården stärks. Om risk- eller missbruk finns ska det alltid undersökas om det finns barn i individens familj för att barn lättare ska kunna upptäckas.

Uppropet lämnades över till socialminister Lena Hallengren den 26 juni. Genom att lyfta dessa frågor om barns rättigheter till socialministern så hoppas vi att våra politiker tar sig an och prioriterar utmaningarna på detta område.