Världens Barn - IOGT-NTO-Rörelsen

Världens Barn

– en viktig del i IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete

Riksinsamlingen Världens Barn genomförs av Radiohjälpen i samarbete med 14 svenska biståndsorganisationer, där IOGT-NTO-rörelsen är en. Kampanjen har sedan starten samlat in över 1,5 miljarder kronor till verksamheter som stärker barns rättigheter världen över. Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. När barn har en god hälsa, möjlighet till utbildning och lever i trygghet så ökar deras chanser för att få en bra framtid.

Med barns rättigheter i fokus

Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett femtiotal projekt inom Världens Barn. Det som alla projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter.
Läs mer om Världens Barn här.

IOGT-NTO-rörelsen stöttar åtta projekt

IOGT_NTO-rörelsen har deltagit i Världens barn-kampanjen sedan 2012 Och deltagandet är en viktig del av vårt internationella arbete.

Genom Världens Barn stöttar vi åtta projekt runt om i världen som arbetar med barns rättigheter på olika sätt. Dessa projekt finns i Sydostasien, Östafrika och på Balkan.

Läs mer om vårt profilprojekt i Thailand här