Vår verksamhet - Vi påverkar alkoholnormen - IOGT-NTO-rörelsen

Tillsammans påverkar vi alkoholnormen

IOGT-NTO-rörelsen lyfter alkohol- och narkotikafrågan i den politiska debatten och erbjuder råd och stöd till personer i missbruk.

Varje vecka, året runt, erbjuder vi tusentals spännande och roliga fritidsaktiviteter med trygga förebilder för barn, unga och vuxna. Allt i trygga och drogfria miljöer.

Vi samarbetar även med lokala organisationer i Afrika, Asien och Europa för att öka kunskapen om alkoholens negativa konsekvenser och bidra till lagstiftning som skyddar folkhälsan och minskar konsumtionen.

 

Våra  kampanjer

Sedan 2007 driver vi varje år kampanjen Vit jul och vi samarbetar även med Världens Barn.

läs mer

Vårt internationella arbete

Vårt internationella arbete bidrar till att fler människor i låg- och medelinkomstländer ges möjlighet att ta sig ur fattigdom.  Genom att arbeta för att förebygga alkoholproblem på plats bidrar vi till fattigdomsminskning, minskning av mäns våld mot kvinnor och ser till att fler barn får gå i skolan.

läs mer

Bli månadsgivare och bidra till en långsiktig förändring

Ja, jag vill bli månadsgivare