Policys och ekonomi - IOGT-NTO-Rörelsen

Hur används pengarna?

Vi finansieras av flera externa aktörer och givare

IOGT-NTO-rörelsens verksamhet finansieras till största delen av Miljonlotteriet och bidrag från Forum Syd och Radiohjälpen. För att säkerställa en långsiktig och hållbar finansiering arbetar vi också med att bygga upp en insamlingsverksamhet som vänder sig till privatpersoner och företag.

Styrelse och valberedning

Styrelse
Valberedning

Styrdokument

Stadgar
Årsredovisning 2018
Årsmötesprotokoll_2018
Effektrapport 2018
Antikorruptionspolicy_2019
Environmental-policy_2019
Gender policy_2019
Inköps- och upphandlingspolicy_2019
Insamlingspolicy_2019
Kapitalplaceringspolicy_2019
Policy on Rights Based Approach_2019
Uppförandekod_2019
Integritetspolicy

Övriga handlingar, protokoll mm.

kongress.iogtntororelsen.se
iogt.se
unf.se
junis.se
nsf.scout.se

Verksamhet

Läs mer om vår verksamhet här