Policys och ekonomi - IOGT-NTO-Rörelsen

Hur används pengarna?

Vi finansieras av flera externa aktörer och givare

IOGT-NTO-rörelsens verksamhet finansieras till största delen av Miljonlotteriet och bidrag från Forum Syd och Radiohjälpen. För att säkerställa en långsiktig och hållbar finansiering arbetar vi också med att bygga upp en insamlingsverksamhet som vänder sig till privatpersoner och företag.

Styrelse och valberedning

Styrelse
Valberedning

Styrdokument

Stadgar
Årsredovisning 2019
Protokoll Årsmöte 2019 signerat
Effektrapport 2019
Policy mot korruption_ 2020
Policy on Environment_2020
Policy on Gender_2020
Policy för Inköp och upphandling_2020
Insamlingspolicy_2020
Kapitalplaceringspolicy_2020
Policy on Rights Based Approach_ 2020
Uppförandekod_2020
Integritetspolicy 
Manual – Incident Response Mechanism_2020

Övriga handlingar, protokoll mm.

kongress.iogtntororelsen.se
iogt.se
unf.se
junis.se
nsf.scout.se

Verksamhet

Läs mer om vår verksamhet här