Policys och ekonomi - IOGT-NTO

Hur används pengarna?

Vi finansieras av flera externa aktörer och givare

IOGT-NTO-rörelsens verksamhet finansieras till största delen av Miljonlotteriet och bidrag från Forum Syd och Radiohjälpen. För att säkerställa en långsiktig och hållbar finansiering arbetar vi också med att bygga upp en insamlingsverksamhet som vänder sig till privatpersoner och företag.

Viktiga dokument

Protokoll – konstituerande möte
Stadgar
Årsmötesprotokoll_2018
Effektrapport 2017
Antikorruptionspolicy_2019
Environmental policy_2019
Gender policy_2019
Inköps- och upphandlingspolicy_2019
Insamlingspolicy_2019
Kapitalplaceringspolicy_2019
Policy on Rights Based Approach_2019
Uppförandekod_2019
Integritetspolicy

Tidigare år

Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016
Årsredovisning IOGT-NTO-rörelsen ideell förening 2015-2016
Årsredovisning Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut 2016
Effektrapport IOGT-NTO-rörelsen 2016

Verksamhet

Läs mer om vår verksamhet här