Vårt arbete - IOGT-NTO

Vi arbetar för demokrati, jämställdhet och hälsa

IOGT-NTO-rörelsen är en solidarisk organisation. Vi arbetar för demokrati, jämställdhet och nykterhet i världen för att vi vet vilken skada alkohol och andra droger kan orsaka, men också att det går att förändra. Genom vårt internationella bistånd samarbetar vi med 33 organisationer i Östafrika, Sydostasien och på Balkan för att förebygga och motverka ohälsa, våld och olyckor relaterade till alkohol.

Läs mer Så arbetar vi

Vi och våra samarbetsorganisationer genomför en bredd av insatser för att förändra normer och lagar. Oavsett land och utvecklingsnivå innebär alkohol och andra droger ett hinder för människor och samhällens utveckling, och genom att uppmärksamma och minska problem relaterade till alkohol stärker vi en hållbar utveckling och bidrar till att uppnå de globala målen.

Köp ett minnesblad eller gåvobevis

Ja, jag vill beställa