Kunskapscenter: Alkohol och Agenda 2030 - IOGT-NTO-Rörelsen

Kunskapscenter:

Alkohol och Agenda 2030

Insatser som förebygger alkoholproblem bidrar till förverkligandet av 14 av de 17 globala målen. Utan åtgärder kan alkohol hindra en positiv utveckling.

Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat och många av målen är beroende av framsteg inom andra målområden. Det går också att identifiera riskfakto- rer som kan ha negativ inverkan på många av målen – alkohol är en sådan riskfaktor.

 

Förklaringsfilm: Så påverkar alkohol möjligheterna att förverkliga Agenda 2030

 

Analys: Så påverkar alkohol de globala målen

Movendi International har gjort en gedigen genomgång av hur alkohol påverkar de globala målen: How Alcohol Affects The SDGs.

Ladda ner PDF:en direkt här.

 

Rapport: Alcohol use – a barrier to health and to the achievement of the SDGs

En rapport publicerad av FORUT och Senter for rus- og avhengighetsforskning om alkohol, hälsa och de globala målen. Läs mer och ladda ner rapporten här.

 

 

Tillbaka till Kunskapscenter.