Vårt internationella arbete - IOGT-NTO

IOGT-NTO-rörelsen i världen

Vårt internationella arbete bidrar till att fler människor i låg- och medelinkomstländer ges möjlighet att ta sig ur fattigdom.  Genom att arbeta för att förebygga alkoholproblem på plats bidrar vi till fattigdomsminskning, minskning av mäns våld mot kvinnor och ser till att fler barn får gå i skolan.

Alkohol ligger bakom tre miljoner dödsfall varje år och är en av de främsta riskfaktorerna bakom människors ohälsa i världen. I låg- och medelinkomstländer saknas skyddsnät och om någon dricker för mycket riskerar därför hela familjen att fastna i fattigdom.

Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar vi alkoholförebyggande och i vårt arbete kan vi se att våldet minskar och att fler barn kommer till skolan.

Samtidigt behöver vi fortsätta att påverka och påminna om alkoholens negativa inverkan på människor och samhällen. Med oetiska, och ibland direkt olagliga, metoder arbetar alkoholbolagen stenhårt på att få människor i Afrika och Asien att dricka mer. Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar vi därför för en evidensbaserad och effektiv alkoholpolitik – något som saknas i många låg- och medelinkomstländer.