Läs om vårt arbete 2021!

Publicerat 2022-06-08

Att på olika sätt minska alkoholrelaterade skador är ett bra sätt att arbeta för hållbar utveckling, minskad fattigdom, minskad ojämlikhet och för barns och kvinnors rättigheter. Det är slutsatsen i den nyligen publicerade rapporten om vårt arbete förra året: ”Our Work in 2021”.

Året innehöll svåra utmaningar – inte minst i form av en fortgående pandemi – men det har också varit ett år som vi kan titta tillbaka på med stolthet. Våra partnerorganisationer har hittat nya och innovativa sätt att arbeta på, och de fortsätter att leverera resultat. Resultat som på olika sätt bidrar till positiv, hållbar utveckling i lokalsamhället och i hela länder.

I Tanzania har det lokalt förankrade förebyggande arbetet mot alkoholrelaterade skador fungerat så bra att metoden nu ska införas och genomföras på distriktsnivå. Metoden bygger på att man i lokalsamhället diskuterar problemen med alkohol och diskuterar fram lösningar – ofta i form av lokala regelverk kring försäljning av alkohol, kombinerat med kampanjer för att höja medvetenheten om problemen.

I Vietnam har den nya alkoholpolicyn som antogs för ett par år sedan börjat visa positiv effekt. Vår partnerorganisation där arbetar med politisk påverkan genom att mobilisera civilsamhället och hålla beslutsfattare ansvariga för fattade beslut. Just nu fokuserar man på påverkan för högre alkoholskatt – den enskilt mest kostnadseffektiva åtgärden för att minska alkoholrelaterade skador.

På hemmaplan mottog vi under förra året en mycket positiv utvärdering av vårt svenska informations- och kommunikationsarbete. Utvärderingen visade att vårt arbete bidragit till både att höja medvetenheten om att ett arbete för minskade alkoholskador är en viktig utvecklingsfråga, och till konkreta policyförändringar både hos Sveriges regering och andra civilsamhällesaktörer.

Läs gärna själv! Du kan hämta hem skriften som en PDF här.

Pierre Andersson

Policyrådgivare, IOGT-NTO-rörelsen