Barnens baksmälla - hur alkohol påverkar barn, globalt och lokalt

Barnens baksmälla
– hur alkohol påverkar barn, globalt och lokalt

Visste du att så mycket som fyra barn i varje svensk skolklass lever med en vuxen som dricker för mycket.

När en förälder missbrukar, blir det barnen som får ta ansvar. När tryggheten i hemmet rubbas påverkas barn extra hårt – alla barn har rätt att känna sig trygga hemma.

Alkoholens skador på barn

Barn till högkonsumenter av alkohol löper större risk för fysiska och psykiska problem, ofta med konsekvenser över lång tid. Våld i hemmet är ett exempel. Studier har visat att föräldrar som dricker oftare hemma, på fester eller barer oftare använder våld mot barn. Det har också visat sig barn till högkonsumenter eller personer med beroende har större risk för sämre hälsa både fysiskt och psykiskt.

320 000

barn i Sverige påverkas negativt av en förälders alkoholproblem.

20 %

lägre resultat på betygen än andra barn

4

gånger så högt stöd från socialtjänsten när föräldrarna har missbruksdiagnos

Källor: Rapport 185 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2019), ”Fråga alla!”(Junis rapport, 2019)

Alkoholreklamens påverkan på barn

Barn och unga exponeras idag för alkoholreklam och alkoholbudskap via alltifrån Instagram och Facebook till strömmade tv-serier och dagstidningar. Och ju fler som exponeras för budskapen, desto fler är det som börjar dricka – eller som dricker mer om man redan börjat. Ofta skildrar budskapen alkohol på ett positivt sätt och uppmanar till drickande.

1 120

gånger per månad exponeras unga av alkoholreklam via sociala och traditionella medier.

43 %

av de unga tycker att alkoholreklamen uppmanar till bruk.

171

gånger per vecka får barn och unga som följer de 20 mest populära sociala medier-profilerna se innehåll som förskönar alkohol.

Källa: Inteimittflode.nu (UNF) & ”Fyller reklamen glasen” och ”Så nås unga av alkoholreklam och alkoholbudskap” (IQ, 2015 och 2016)

Alkohol är ett utvecklingshinder – vi förklarar varför

När vi kom ut till byarna på besök klockan nio på morgonen var männen redan berusade medan kvinnorna arbetade på fälten. Det var ett problem vi måste hantera. Alkohol hotar hållbar utveckling.

– Juliet Namukasa, chef för biståndsorganisationen IAS i Uganda –

Alla barn har rätt till trygghet, hälsa, skola och välmående

Läs mer om hur vi arbetar med frågan internationellt

Världens baksmälla – alkohol hindrar utveckling

Det är kanske i de rikare delarna av världen som det är tydligast att det finns problem kopplade till alkohol – men det är också ett växande problem i många låg- och medelinkomstländer. Några av de största folkhälsoproblemen i världen orsakas, eller förvärras, av alkohol.

Hjärta

Hälsa

Mellan 1990 och 2017 ökade alkoholkonsumtionen i världen med 70%. En stor del av ökningen skedde i låg- och medelinkomstländer.

Alkohol hamnar på sjunde plats i listan av vilka riskfaktorer som bidrar till sjukdom och för tidig död i världen.

Alkohol orsakar ca tre miljoner dödsfall i världen varje år.

Regler & Policys

Regler & Policys

WHO:s medlemsländer antog 2010 en alkoholstrategi där det tydligt framgår vilka åtgärder när det gäller priser, tillgänglighet och marknadsföring som är mest kostnadseffektiva för att förebygga alkoholproblem.

I Afrika saknar fortfarande över hälften av länderna en nationell alkoholpolicy.

Bland låginkomstländer i världen är det bara 15 % som har en policy på plats.

Globala hållbarhetsmål

Agenda 2030:
Globala hållbarhetsmålen

Alkohol och dess negativa konsekvenser är ett betydande hinder för 13 av de 17 globala målen för hållbar utveckling, och för 52 av de 169 delmålen i Agenda 2030.

De allra fattigaste är de som också lägger högst andel av sin inkomst på tobak och alkohol.

Fattiga människor drabbas relativt sett hårdare av skador från alkohol samtidigt som skadeverkningarna gör att de riskerar att hamna ännu djupare i fattigdom.

I åldersgruppen 15-45 år, den tid i livet då vi förväntas vara som mest produktiva, är alkohol den främsta riskfaktorn för ohälsa globalt.

Barnens baksmälla 1

Barnens baksmälla

Barnens baksmälla

Barn

Barn

I Europa räknar man med att det föds 60 000 underviktiga barn på grund av just alkohol.

Barn som exponeras för alkohol under utvecklingen i mammans mage riskeras att födas med fetalt alkoholsyndrom (FAS) och det finns ingen bot mot dessa skador.

I Zimbabwe är det mer än dubbelt så många studenter som dricker sig berusade mellan tre och sju gånger i veckan än i Storbritannien.

Våld

Våld

Det finns ett tydligt samband mellan alkohol och förekomsten av våld.

Mellan 48 % och 87 % av partnervåldet är alkoholrelaterat, beroende på land.

I hela världen uppskattas en miljard barn (fler än hälften av alla barn mellan 2 och 17 år) ha upplevt psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld det senaste året.

WHO:s rapporter visar att åtgärder som minskar totalkonsumtionen i en befolkning resulterar i minskat våld.

Alkoholindustrin

Alkohol­industrin

Alkoholindustrin expanderar i länder med stark tillväxt och en växande medelklass, som Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Alkoholmarknaden omsätter varje år ca 13 000 miljarder kronor. Och ökar. Det kan jämföras med Sveriges statsbudget som omfattar strax över 1000 miljarder kronor.

Diego, en av världens största alkoholproducenter satsar omkring 1,6 miljarder kronor på marknadsföring i Afrika varje år (300 miljoner i början av 2000-talet).

Företagens självreglering fungerar inte. De framför kampanjer om den enskildes ”ansvarsfullt drickande”, som enligt forskningen har liten, eller ingen effekt.

Barnens baksmälla

Barnens baksmälla

Barnens baksmälla

Vill du veta mer om hur vi arbetar med stöd och förändring för vuxna med alkoholproblem?

Läs mer här