Anmäl en incident

Om du vill anmäla en incident eller lämna ett klagomål av något slag, med avseende på IOGT-NTO-rörelsens arbete, var god använd e-post whistleblower@iogt.se.

 

Vänligen inkludera följande information i din e-post:

  1. Beskriv vad som hände.

  2. Beskriv konsekvenserna av det som hände.

  3. När inträffade incidenten, startdatum och slutdatum?

  4. Uppge namn och telefonnummer (valfritt, lämna tomt om du vill vara anonym).

Ditt klagomål registreras i en säker databas. Klagomålet hanteras av  vår antikorruptionskommitté under strikt konfidentialitet.

Inom tio dagar från anmälan får du en bekräftelse på att klagomålet har registrerats och information om vår utredning. Om du inte har valt att vara anonym kan vi komma att kontakta dig för ytterligare information och för att informera dig om resultaten av utredningen.

Vi undersöker alla klagomål, utan undantag, enligt strikta interna instruktioner. Tänk dock på att ett anonymt klagomål inte med säkerhet kan leda till en slutgiltig utredning.

Tack för att du kontaktar oss! Vi litar på dessa anmälningar för att identifiera incidenter och felaktigheter, för att förbättra vår organisation och vårt arbete.