Jens Rosbäck

Chef för IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete