Påverkan och forskning

Gratisbild unsplash (3)

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Pålästa politiker kan fatta nyktra beslut

Vi jobbar både i Sverige, på EU-nivå och globalt med att sprida kunskap och påverka beslutsfattare i frågor rörande alkohol och andra droger. Det gör vi för att säkerställa att de beslut som fattas sätter människors hälsa och välfärd först. Då kan vi också förebygga att människor hamnar i missbruk eller måste ta konsekvenserna av andras drickande.

Inför valet 2018: hur vill politikerna arbeta för att minska alkoholens skadliga effekter?

IOGT-NTO ställde fyra konkreta frågor till samtliga riksdagspartier samt Feministiskt initiativ - läs deras svar här! 

Internationella utmaningar

Utanför Europa är det många länder som saknar en tillräcklig alkohollagstiftning och vi ser idag hur alkoholindustrin snabbt etablerar sig där det saknas alkohollagar eller -policyer. Vinsterna går till Europa, medan den lokala befolkningen får betala i form av sociala problem, ohälsa och fattigdom.