Sociala företag

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

 

 

Genom att driva sociala företag hjälper vi människor som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av exempelvis missbruk eller alkoholberoende. Ett långvarigt missbruk kan få allvarliga konsekvenser både privat och i arbetslivet. Våra sociala företag har som huvuduppdrag att skapa arbetsmöjligheter till de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Dessutom lägger vi stor vikt vid medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Många av dem som har jobbat hos oss berättar att det har förändrat deras liv. Som exempel har ett av våra sociala företag, Stickans Fixartjänst i Huskvarna, sedan starten 2010 bidragit till att 20 medarbetare har gått från arbetslöshet till fasta jobb och fyra personer har lotsats till utbildning.