Kamratstöd

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Våra kamratstöd drivs av människor med erfarenhet av eget eller en närståendes missbruk. Kamratstöden syftar till att stärka den som kommit ur ett missbruk att fortsätta leva ett nyktert liv. På många sätt är kamratstöden en verksamhet som handlar om liv och död.

Här finns gemenskap, nya mötesplatser och roliga aktiviteter – i en miljö helt fri från alkohol och andra droger. Verksamheten är kostnadsfri och bygger på hjälp till självhjälp; människor ska få möjlighet att återta makten över sina liv.