Behandlingshem

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

För personer som vill ta sig ur ett missbruk finns behandlingshemmet Dagöholm. Det är ett av få behandlingshem i Sverige som idag erbjuder behandling helt utan substitutionsläkemedel. Här finns välutbildad personal, tillgång till läkare, behandlare och psykoterapeuter.

Är man intresserad av att arbetsträna finns det möjlighet att göra det via något av våra sociala företag. När behandlingstiden börjar närma sig sitt slut och utslussning ska ske erbjuds klienterna att få träffa IOGT-NTO-rörelsens kamratstöd på sin hemort och genom detta bygga upp ett nytt socialt nätverk i en drogfri miljö. Dessa möjligheter gör Dagöholm och IOGT-NTO-rörelsen unika i missbruksbehandling.