Alkoholrådgivning

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Känner du oro för ditt eget eller en närståendes drickande?

Ett första steg kan vara att kontakta vår alkoholrådgivning med dina tankar, frågor och funderingar. Du når oss på 020-80 80 80 eller på alkoholradgivning@iogt.se. Ofta är ett samtal till oss ett första steg mot förändring.

Tanken med telefonlinjen är att ge stöd och råd samt hänvisa dig vidare till den hjälp som finns i samhället. Av erfarenhet vet vi att många känner skam för sitt eget eller någon närståendes missbruk. Men vi vet också att det finns en enorm kraft i människor och vi strävar efter att ge dig råd som hjälper dig att ta ytterligare ett steg mot förändring. Många av oss som svarar har erfarenhet av ett liv med missbruk – för egen del eller som anhörig. Samtliga har en gedigen kunskap om problematiken kring missbruk. Den som svarar har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym.

Under ett år får vi hundratals samtal och mejl från både män och kvinnor där ungefär hälften rör frågor om den egna alkoholkonsumtionen och hälften rör oro för någon annans drickande.

De vanligaste frågorna alkoholrådgivningen får är:

Hur kan jag få min man att dricka mindre?
Hur mycket ska man dricka för att det ska räknas som ett problem?
Jag behöver minska mitt drickande - hur gör jag?

På vuxenförbundet IOGT-NTO:s hemsida har vi sammanställt en FAQ med vanliga frågor och svar som ställs till alkoholrådgivningen.