Rapporten som gör skillnad

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

I Sverige lever ca 385 000 barn i en familj där en eller flera vuxna konsumerar alkohol på ett riskfyllt sätt, eller har ett utpräglat beroende. Många av de här barnen har behov av extra stöd och en del av det stödet måste professionella ansvara för. Idag får bara 2000-3000 barn stöd genom sin kommun trots att vi vet att många fler barn har behov av det.

Varje år ger vi ut en rapport om vilket stöd kommunerna i Sverige erbjuder barn som lever nära missbruk. Genom att be kommunerna fylla i enkäten varje år påminner vi också om vikten av att jobba med den här frågan. 15 av de 218 kommuner som svarade under 2016 hänvisar inte till någon stödverksamhet alls för dessa barn. Det är också tydligt att kommunerna har svårt att nå ut till de barn som eventuellt skulle behöva stöd.

Vi tycker att möjligheten till bra stöd inte ska vara beroende av var man bor och att kommunerna borde kunna göra ett bättre uppsökande arbete, exempelvis bland de ca 100 000 vuxna som får stöd för beroendeproblematik hos just sin kommun.