Ölköpskontroller

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Varje år genomför vi kontroller för att se till att butiker håller åldersgränser och att vuxna inte förser unga med alkohol. Gång på gång ser vi att butikernas egna kontroller inte fungerar och att det är relativt lätt för en ungdom att få tag på alkohol. Under en kontroll i Karlskoga köpte exempelvis två av tre vuxna ut alkohol till minderåriga. En annan i Växsjö visade att minderåriga fick köpa öl i 40% av butikerna. Efter kontrollerna jobbar vi lokalt med att lyfta resultaten i media och att sprida information om åldersgränser och langning.