Barn och unga

Ransberg

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Risk- och missbruk av alkohol och andra droger förekommer i alla samhällsgrupper och över hela landet. 385 000 barn i Sverige lever idag i en familj där någon vuxen har ett riskfyllt drickande eller ett beroende. Det är ungefär vart femte barn. Barn och unga i missbruksmiljöer tar ofta på sig ett stort ansvar för att för att allt ska funka hemma. Det påverkar alla delar i barnets liv, från vänskapsrelationer till skolgång.

IOGT-NTO-rörelsens verksamhet för barn och unga

En bra sak med våra verksamheter är att de är öppna för alla. Långt ifrån alla som deltar har erfarenhet av missbruk eller beroende, vilket gör att ingen känner sig utpekad och fler får möjlighet att vara med. Många berättar i efterhand att det var avgörande för att de skulle våga komma till oss.

En stor del av verksamheten för barn handlar om att skapa trygga mötesplatser. En del ser på film, arrangerar discon, spelar innebandy eller pysslar. Andra sysslar med scouting och läger. Oavsett vilken verksamhet man deltar i kan man vara säker på att det finns trygga och närvarande vuxna på plats och att miljön man vistas i är positiv och stärkande.

En meningsfull fritid är ledorden för ungas engagemang inom IOGT-NTO-rörelsen. Genom att låta unga själva arrangera och organisera verksamhet stärks både självkänslan och handlingskraften. När unga får en plattform för påverkan ökar förståelsen för att man kan förändra både sitt eget liv och samhället man lever i.

Våra tre grundpelare:

Demokrati: Vi kämpar för alla människors lika värde och rätt att vara med och bestämma. I våra föreningar innebär det att medlemmar - oavsett ålder - lyssnas på, respekteras och har möjlighet att vara med och fatta beslut.

Solidaritet  och medmänsklighet: Vår verksamhet präglas av ett internationellt perspektiv och förståelse för att vi alla är beroende av- och påverkar varandra.

Nykterhet: Alla medlemmar och ledare ställer upp på att leva utan alkohol eller andra droger under tiden de är medlemmar hos oss.