Så arbetar vi

hemisda

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

 

En lägre alkoholkonsumtion löser inte alla problem, men väldigt många problem blir lättare att lösa. IOGT-NTO-rörelsen tar ett helhetsansvar för alkohol- och narkotikafrågan. Vi erbjuder hela behandlingskedjan för den som vill ta sig ur ett beroende och stöttar anhöriga - eftersom vi vet hur svårt det kan vara att drabbas av någon annans missbruk. Vi kämpar för barns rätt till en trygg och drogfri uppväxt och bidrar med kunskap och erfarenhet till politiker, tjänstemän och andra som har makt att påverka vårt samhälle. En hög alkoholkonsumtion är ett hinder för många länders fortsatta utveckling - därför finns vi på plats över hela världen.