Så arbetar vi

hemisda

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

 

En lägre alkoholkonsumtion löser inte alla problem, men väldigt många problem blir lättare att lösa. IOGT-NTO-rörelsen tar ett helhetsansvar för alkohol- och narkotikafrågan. Vi erbjuder hela behandlingskedjan för den som vill ta sig ur ett beroende och stöttar anhöriga - eftersom vi vet hur svårt det kan vara att drabbas av någon annans missbruk. Vi kämpar för barns rätt till en trygg och drogfri uppväxt och bidrar med kunskap och erfarenhet till politiker, tjänstemän och andra som har makt att påverka vårt samhälle. En hög alkoholkonsumtion är ett hinder för många länders fortsatta utveckling - därför finns vi på plats över hela världen. Här kan du se några av resultat av vårt arbete.

Uppföljning och utvärderingar

IOGT-NTO-rörelsens verksamhet mäts dels genom de nyckeltal kring ändamål, administration och insamlingskostnader som årligen redovisas till Svensk Insamlingskontroll och dels genom kontinuerlig uppföljning av ekonomi och verksamhet i form av regelbundna rapporter samt årsredovisning till IOGT-NTO-rörelsens styrelse.

Resultaten följs upp gentemot mål som fastställts. Mål kopplade till insamling följs upp i den ekonomiska redovisningen. Mål som handlar om attityd- eller beteendeförändringar följs upp genom regelbundna attityd- och varumärkesmätningar. Dessutom analyseras alla kampanjer och lärdomar sammanställs och tas i beaktande i det fortsatta arbetet.

Det internationella arbetet utvärderas gentemot de mål och indikatorer som tas fram inför varje ny programperiod för Forum Syd. 2017 var det första året för en ny programperiod och ett stort fokus har därmed legat på att starta programmet samt uppdatera och utveckla metoder och mallar för uppföljning och styrning.