Stöd oss

NSF-läger

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Tillsammans gör vi skillnad!

När du ger ett bidrag till IOGT-NTO-rörelsen går din gåva till verksamhet för både barn, unga och vuxna. Vi skapar till exempel fler trygga mötesplatser för barn och unga, fler vuxna får möjlighet att ta sig ur sitt beroende och deras anhöriga kan få stöd. Vi kämpar för barns rätt till en trygg och drogfri uppväxt - i Sverige och i resten av världen.

Personuppgifter: Dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Vi sparar dina uppgifter när du gett en gåva till IOGT-NTO-rörelsen, för att kunna ge dig bra service och återkoppling om hur dina pengar gör nytta. Uppgifterna används uteslutande för IOGT-NTO-rörelsens egna kommunikation och får inte spridas till personer utanför organisationen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i dokumentet: Samtycke enligt personuppgiftslagen.