IOGT-NTO-rörelsen

IOGT_socforum-159

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Sveriges största nykterhetsrörelse

IOGT-NTO-rörelsen består av de fyra förbunden: IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) och IOGT-NTOs Juniorförbund Junis. Tillsammans samlar våra fyra förbund närmare 50 000 medlemmar i alla åldrar.

Vad gör vi?

IOGT-NTO-rörelsen lyfter alkohol- och narkotikafrågan i den politiska debatten och erbjuder råd och stöd till personer i missbruk. Varje vecka, året runt, erbjuder vi tusentals spännande och roliga fritidsaktiviteter med trygga förebilder för barn, unga och vuxna. Allt i trygga drogfria miljöer. Vi samarbetar även med lokala organisationer i Afrika, Asien och Europa för att öka kunskapen om alkoholens negativa konsekvenser och bidra till lagstiftning som skyddar folkhälsan och minskar konsumtionen.

Organisation

IOGT-NTO-rörelsens är en ideell förening som bilda 2015. Syftet med föreningen är att samla och effektivisera den rörelsegemensam verksamhet som exempelvis insamlingskampanjer och rörelsens internationella arbete. Strategiska beslut fattas av en styrgrupp där de fyra förbunden är representerade medan det operativa arbetet sköts av tjänstepersoner som arbetar för rörelsen i samverkan med förbundens kanslier.