IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

 

IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund - IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTOs Juniorförbund Junis och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund - bedriver en gemensam internationell verksamhet.

Fram till december 2016 låg verksamheten i Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. Stiftelsen har organiserat, administrerat och utvecklat huvudmännens internationella biståndsinsatser, insamlingsarbete och förenings- och distriktsverksamhet med internationell inriktning, ungdomsutbyte samt utbildnings-, kontakt- och informationsverksamhet inom och utom huvudmännens ram.

Från och med januari 2017 ligger det internationella arbetet istället i IOGT-NTO-rörelsen ideell förening. Kvarstående medel i Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut kommer att användas för att uppfylla stiftelsens ändamål. Därefter kommer stiftelsen att upphöra.

Årsredovisning Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut 2016

Läs mer om IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet

IOGT-NTO-rörelsens grundsatser

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.

I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

Demokrati

Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

Solidaritet

Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.

Nykterhet

I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör en belastning för såväl enskilda människor som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi inspirerar människor till ett nyktert liv.

Medlemslöfte

Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.