Sydostasien och Sri Lanka

largeasien

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

 

Agera

Vårt fokus i Sydostasien och Sri Lanka är förebyggande arbete och att stärka lokala samarbetsorganisationerna så att de kan nå ut brett med sin kunskap. Med förankring i sina respektive samhällen arbetar de för att minska skadorna från alkohol och andra droger, på lokal, regional och även nationell nivå.

Efter många år av hårt arbete i regionen kan vi se att våra samarbetsorganisationer nu får mer gehör och stöd från myndigheter. I flera länder har vi också lyckats påverka så att polisen och myndigheter utbildas i frågor som alkohol- och narkotikaprevention samt mäns våld mot kvinnor. Vi ser att både alkoholmissbruk och våld mot kvinnor har minskat, exempelvis på Sri Lanka.

 

Motstånd från alkoholindustrin

Trots våra goda resultat hotas framstegen av alkoholindustrins marknadsföring. De sponsrar sportevenemang och talangtävlingar för unga, studiestipendier och bjuder på fester och delar ut gratis alkohol för att vinna nya konsumenter. Asiens unga exponeras för massiv alkoholreklam och turismen, exempelvis i Thailand, bidrar också till att normalisera en skadlig alkoholkultur. Alkoholindustrin motverkar aktivt folkhälsofrämjande lagstiftning.

 

Alkohol och maskulinitet

Det är inte ovanligt att män i ex. Kambodja spenderar över 50 % av familjens enda inkomst på alkohol redan på väg hem från jobbet. I Vietnam finns talesättet: En man utan öl är som ett segel utan vind. Att dricka alkohol ses som en viktig del i rollen att vara man i Sydostasien liksom i många andra världsdelar, vilket gör det svårt att få ned konsumtionen. Det räcker inte bara att minska öppettiderna i baren. Normer och idéer om maskulinitet måste påverkas för att få till en hållbar förändring.

Jämställdhet

Den starka, normgivande, kopplingen mellan manlighet och alkohol gör också att alkohol används som ursäkt för trafikolyckor, slagsmål, dråp och kvinnomisshandel. Flera av de projekt vi stödjer arbetar för att förändra de här normerna och att återföra ”glädjen” till familjerna. Projekten visar glädjen och friden ökar när drickandet minskar.

 

Hälsa och fattigdom

På grund av den höga konsumtionen är det många män som får problem med hälsan. Detta påverkar också deras möjlighet att försörja familjen och kvinnor får ofta bära den dubbla bördan av att både sköta hemmet och försöka hitta en inkomst för att försörja dem alla.

I Sydostasien har den ekonomiska utvecklingen gått snabbt och med riklig förekomst av både alkohol och andra droger växer folkhälsoproblemen. De etniska minoriteterna och ungdomar är extra utsatta grupper.

Turismen är en riskfaktor

I de länder där turismen vuxit i snabb takt har alkoholproducenternas intåg varit lika snabb, vilket blivit problematiskt då många av dessa länder helt saknar en fungerande alkohollagstiftning. Turistindustrin erbjuder människor jobb, ofta med usla villkor, och med turisterna exporteras en alkoholkultur, vilken inte alltid är den samma hemma som på semestern. De som vill begränsa turistens oreglerade tillgång på alkohol beskylls för att vara emot utveckling och arbetstillfällen. När Myanmar/Burma öppnades upp mot omvärlden var alkoholindustrin bland de första på plats. Vi arbetar för en ansvarstagande turism som tar hänsyn till sociala villkor och lokal kultur.