Östafrika

iringalargeeeee

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

 

Agera

IOGT-NTO-rörelsens samarbetsorganisationer i Östafrika har under åren utvecklats från att till största del vara gräsrotsorganisationer till att idag även arbeta med påverkansarbete i samverkan med andra organisationer nationellt och regionalt. Genom att agera tillsammans ökar chanserna att höras – och att göra alkohol till ett problem man inte bara pratar om utan även agerar för att stävja.

Hög alkoholkonsumtion hos barn

Att barn dricker är ett problem i hela Östafrika. Ett exempel är Burundi där 6 av 10 tioåringar har druckit sprit. Här jobbar vi tillsammans med lokala organisationer för att minska alkoholkonsumtionen hos personer i åldern 6 till 20 år. En anledning till att barn dricker är att alkoholindustrin marknadsför sina produkter hårt mot barn och paketerar alkoholen i förpackningar som barn lockas att köpa. Dessutom är det extremt billigt och lättillgängligt. Att barn dricker påverkar allt ifrån deras hälsa till möjligheten att klara av skolan. Vi stödjer fritidsklubbar, fotbollslag, dans-och musikverksamhet med unga för unga som ger alternativ till att hänga i baren.

Alkohol, hälsa och våld 
I Östafrika stöttar vi ett flertal länder med utvecklingen av en nationell alkoholpolitik. Idag ser man tydliga kopplingar mellan stora problemområden som HIV, våld och alkohol. Med en fungerande alkoholpolitik förbättras situationen dramatiskt inom de andra områdena - och många liv kan räddas!

Inget barn ska bo på gatan

I Östafrikas större städer lever och bor tiotusentals barn på gatorna. Barnen som ofta kommer från landsbygden har rymt hemifrån på grund av fattigdom, våld eller missbruk. Risker för övergrepp är stora och många börjar missbruka alkohol och andra droger. Vi stödjer organisationer som erbjuder barnen en trygg tillvaro och skolgång, men utbildar även vårdnadshavarna i barns rättigheter och riskerna med alkohol. Målet är att alla barn ska kunna flytta hem igen.

Färre barer och ökad jämställdhet

Alkohol

Det är vanligt att kvinnor i regionen försörjer familjen genom att tillverka och sälja alkohol i hemmet. Det är ett snabbt och billigt sätt att försörja sig på men det medför också att hemmet förvandlas till en bar där byns män samlas dagar, kvällar och nätter. Kvinnorna utsätts ofta för våld och sexuella övergrepp av kunderna, som också hotar med att gå någon annanstans om hon protesterar. Barerna - eller hemmen - är ofta väldigt små vilket innebär att kvinnornas barn blir vittnen till allt som sker där. För barnen innebär det en otrygg plats att växa upp på och väldigt ofta en skam som resten av byn lägger på hela familjen.

IOGT-NTO-rörelsen möjliggör för kvinnor att hitta en annan försörjning; det kan handla om att börja sälja grönsaker på marknaden eller arbeta med sömnad. Kvinnan tjänar inte nödvändigtvis mer pengar men livet blir lättare. Men detta är bara en del av vårt arbete med barerna. För att inte problemet ska förflyttas till en annan familj jobbar vi med hela byn för att skapa långsiktig förändring. Det kan exempelvis innebära att vi bildar grupper med kvinnor, män, barn och unga som alla får ge sin bild av vilka problem alkohol och andra droger skapar och hur de anser att problemen kan lösas. Gemensamma regler sätts upp i byn; exempelvis att barens öppettider begränsas, att bara en viss mängd alkohol får produceras per dag, eller att man inte längre ska tolerera fyllebråk på byns gator. Det kan också handla om att hjälpa familjer att få en ekonomisk överblick – så att inte 60% av inkomsten går till alkohol.