Östeuropa

largebosnien

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

 

I Bosnien och Hercegovina, liksom i de övriga länderna i forna Jugoslavien, är alkoholkulturen stark och hembränd sprit räknas som en nationalklenod. Det saknas studier om alkoholrelaterade effekter på folkhälsa, olyckor och våld och medvetenheten om alkoholens negativa effekter på individen och samhället är låg.

För att få till en förändring behöver vi nå ut till dem som vill och kan förändra kulturen. Därför väljer vi att tillsammans med lokala organisationer arbeta med fokus på ungdomar.

 

Våga gå mot strömmen

När vi mobiliserar unga och arbetar med ungdomsorganisationers alkoholkultur, stärker vi människor att våga gå emot normen. Det finns helt klart ett socialt stigma kopplat till att inte dricka och många människor vill inte uppfattas som udda. Man måste vara ganska trygg i sig själv för att ta det beslutet.

CEM, en av våra partnerorganisationer säger: Genom att prata om alkoholkulturen med ungdomar kommer vi snabbt in på andra viktiga ämnen som våld mot kvinnor och barn. Det blir helt enkelt en ingång för att diskutera jämställdhet och alla människors lika rättigheter.

Våra partnerorganisationer arbetar med att få människor på alla nivåer att börja prata om hur alkohol påverkar individer och samhället. De ordnar läger för ungdomar, fixar alkoholfria barer, skriver policyförslag till ungdomsstyrelser och opinionsbildar tjänstemän och politiker.

 

Framgångsrikt arbete

På bara ett par år har det skett snabba förändringar. Kanske för att ingen uppmärksammat alkoholproblemen så målmedvetet tidigare. I Bosnien och Hercegovina har kommuner börjat att kontrollera att barerna håller åldersgränserna, kopplingen mellan alkohol och mäns våld mot kvinnor uppmärksammas och i Serbien har myndigheter antagit riktlinjer för att alkohol inte ska förekomma vid ungdomsorganisationers aktiviteter. Men fortfarande finns det en oroväckande alkoholkonsumtion bland minderåriga. 12% av ungdomarna i Bosnien & Hercegovina börjar dricka redan innan de fyllt tolv år.